Erfaring

Gert har i mange år beskæftiget sig som konsulent, ledelsesrådgiver samt indkøber på højt plan.

Bl.a. med opgaver med analyse af drift med optimering for øje, samt som proceskonsulent i forbindelse med effektivisering og omstrukturering af en lang række storkøkkener. Derudover med hjælp omkring EU udbud af såvel vareindkøb, fulde driftsløsninger omkring køkken og bespisning samt mere byggetekniske udbud som renovering af kloak, affaldshåndtering og egentligt byggeri for bl.a. Kriminalforsorgen og Røde Kors Asylafdeling.

Ligeledes har Gert fungeret som rådgiver i forbindelse med kontrolbud i en lang række sager og har igennem sin ansættelse som bl.a. Facility manager masser af erfaring fra “det virkelige liv”.

Brug min viden i din næste opgave!

Anne Lis har i mange år varetaget det øverste driftsansvar for store offentlige køkkener, og har sideløbende fungeret som rådgiver og proceskonsulent omkring omlægning og effektivisering af driftsløsninger samt egentlig konceptudvikling.

Brug den viden til gavn for din drift.