Udbud og indkøb

En større bid

Enhver køkkendrift er i bund og grund bundet op på en eller anden form for økonomi, og almindeligvis kan det være en kamp at sikre, at der ikke er for meget der “ryger ved siden af” (svind og tab er mange forskellige ting). Mange års erfaring gør, at vi meget hurtigt kan sætte fingeren, på lige der hvor det går galt, og dermed hjælpe med at skabe en større bid – f.eks. via udbud, rette indkøb eller helt basalt – kigge på driften.

Udbud

Reglerne for offentlige udbud er komplicerede, og med en tærskelværdi på ca. kr. 1 mio. for staten, og ca. kr. 1,5 mio. for regioner og kommuner, skal der altså ikke meget til, før det er de “tunge” EU regler der skal i spil. Selv om private aktører ikke er underlagt samme regler, er der rigtig meget fornuft i at sikre gode prismæssige indkøb, og kontrollere sin drift igennem konkurrenceudsættelse. Mange private aktører er jo også med, i forhold til at afgive tilbud på de opgaver der udbydes.

Vi har erfaring med mange “tunge” sager og mange forskellige former for udbud – som f.eks. indkøb af fødevarer, fuld drift af centralkøkkener, madservice, transport, affaldshåndtering og andre byggesager, samt ikke mindst opgaver med hjælp, når der skal afgives internt bud eller udarbejdes kontrolbud. Her kommer de interne kræfter og egne medarbejdere ofte til kort, og der er stort udbytte af den hjælp som vi kan tilbyde. Denne brede basisviden er “tilgift” ved vores hjælp.