Koncept og analyse

Koncept

Vores mad er underlagt en masse mekanismer, der gør at ønsker og holdning hele tiden ændres. Tænk blot på det der sker omkring udespisning, der er inde i en eksplosiv vækst.

Mange steder er køkkendriften desværre “groet fast”, og der er et kæmpe behov for nyt – både på det madmæssige plan, men også omkring indretning og drift.

Vi har den viden, der guider igennem den vanskelige proces.

At vurdere drift

At “opfinde” det nye, der skal til, for at køkkendriften er i front, og for at tilføre den nødvendige nytænkning, er faktisk slet ikke så nemt. Det kræver en masse faktuel viden om hvad der rører sig, og hvad der er “hot” og “not”.

Vi kan hjælpe, og har den viden der gør, at vi sammen kan komme frem til et godt resultat.

Analyser

Køkkendrift er en kompliceret størrelse. Naturligvis virker de almindelige regler for økonomiske nøgletal også på køkkendrift, men det kompliceres bl.a. af, at råvarerne er en organisk størrelse der går til. Det er vanskeligt at følge op på kalkuler, og derfor svæver produktionsprisen – og også salgsprisen ofte. Overblik skal der til, og det kan vi hjælpe med at etablere.

Vi ved, hvordan køkkendrift er, og hvordan driften skrues sammen, og kan foretage de nødvendige beregninger – med en operativ og brugbar afrapportering.